Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom

 • Naslov: Masarykova 13/I, HR – 10000 Zagreb
 • Tel: 00385 (1) 4855-171
 • Fax: 00385 (1) 4855-171
 • E-mail:
 • Spletna stran: www.slovenci.hr
 • Predsednik: Darko Šonc
 • Datum ustanovitve: 09.11.1929
 • Število članov: 938
 • Druge aktivnosti: Sodelovanje z ostalimi slovenskimi društvi na Hrvaškem. Negujemo tradicionalno dobre odnose z večinskim narodom.
 • Opis: Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom v Zagrebu je najstarejše društvo Slovencev v Evropi, ki nepretrgano deluje že od leta 1929. Društvo je na območju današnje Republike Hrvaške delovalo v štirih državnih tvorbah, od obdobja Kraljevine Jugoslavije do Republike Hrvaške.

  Različne politične okoliščine so narekovale načine in omejitve njegovega delovanja. Prvo obdobje je posebej zanimivo, saj so se tedaj postavljali temelji društva, ki so bili dovolj trdni, da so prenesli vse težave, ki so društvo spremljale na njegovi dolgoletni poti.

  Ustanovitelj društva, ki se je takrat imenovalo Narodna knjižnica in čitalnica, je bil dr. Fran Zavrnik.

  Za rojstni dan društva štejemo 9. november leta 1929, ko je pravila Narodne knjižnice in čitalnice potrdil «Veliki župan zagrebške oblasti».

  V času med prvo in drugo svetovno vojno je bilo delovanje društva zelo plodno in je povezalo skoraj vse zagrebške Slovence in njihove prijatelje.

  Med drugo svetovno vojno, ko je delovanje društva prepovedala tedanja oblast Neodvisne države Hrvaške, društveni duh ni povsem ugasnil, saj so zagrebški Slovenci v društvenih prostorih pomagali rojakom, ki so bili izgnani iz Slovenije. V letih po drugi svetovni vojni je društvo doživelo veliko vzponov in padcev, preživljalo je težke dneve zaradi občasnih notranjih razdorov, ki so bili posledica družbenih in državnih sprememb. Po razpadu SFRJ ter nastanku Republike Slovenije in Republike Hrvaške je društvo svoje delovanje usmerilo k uresničitvi ideje, da bi Slovenski dom postal dom vseh Slovencev v Zagrebu in vseh tistih, ki se radi družijo z nami.


  Glavni cilj delovanja je ohranitev in krepitev slovenske identitete, nacionalne zavesti, slovenske dediščine in slovenskega jezika na Hrvaškem ter ohranjanje tradicionalno dobrih odnosov z večinskim narodom.
 • Koledar srečanj: V društvu se odvija vsakomesečno srečanje Prvi petek in redne dejavnosti: k
  reativna delavnica Šopek, MePz Slovenski dom, tečaj slovenskega jezika, ansambel Slovenica, duhovna sekcija A.M. Slomšek in zbor duhovne sekcije A. M. Slomšek.

  Prirejamo razstave slovenskih umetnikov, različna predavanja in predavanja, na katerih gostujejo veleposlaniki, akreditirani na Hrvaškem.

  Vsako leto obeležujemo kulturni praznik, dan državnosti in dan reformacije.

Nazaj na seznam