Slovenci v Szombathelyu - Slovenska manjšinska samouprava

 • Naslov: H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u.1
 • Tel: 0036 30 4952 687
 • E-mail:
 • Predsednik: Marija Kozar Mukič
 • Število članov: 5
 • Opis: zastopanje interesov Slovencev v Szombathelyu. Negovanje slovenske kulture in slovenskega jezika - porabskega narečja, kulturni stiki s Slovenci v Porabju in drugje na Madžarskem v izseljenstvu živečimi Slovenci ter matično domovino Slovenijo. Svétniki – skupaj s člani predsedtstva društva - organizirajo programe za člane Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel (70 članov) in ostalih udeležencev programov (vseskupaj za ok. 100 ljudi).
 • Koledar srečanj:
 • januar: pustni ples s slovenskim ansamblom,

 • maj: obisk porabja-Porabski dan,

 • julij; romanje k cerkvam sv. Martina in večjim Marijinim cerkvam po Sloveniji,

 • avgust: srečanje s člani društva Avgust Pavel s Cankove, udeležba državnega srečanja porabskih slovencev v Porabju,

 • september: narodnosti dan v Szombathlyu (z Nemci Hrvati Romuni), srečanje s prebivalci najmanjše porabske vasi Andovci,

 • november: slovenska gledališka predstava,

 • december: nastop slovenskih otrok ob Miklavževanju, Božični koncert PZ iz Slovenije v cerkvi sv. Martina v Szombathelyu.

Nazaj na seznam