Slovenci v Szombathelyu - Slovensko kulturno društvo Avgust Pavel

 • Naslov: H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u.1
 • Tel: 0036 30 4952 687
 • E-mail:
 • Predsednik: Ibolya Dončec Merkli
 • Število članov: 70
 • Opis: negovanje slovenske kulture in slovenskega jezika - porabskega narečja, kulturni stiki s Slovenci v Porabju in drugje na Madžarskem v izseljenstvu živečimi Slovenci ter matično domovino Slovenijo. Člani predsedstva (5) – skupaj s svétniki slovenske samouprave - organzirajo programe za člane Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel (70 članov) in ostalih udeležencev programov (vseskupaj za ok. 100 ljudi).
 • Koledar srečanj:
  • januar: pustni ples s slovenskim ansamblom,
  • maj: obisk porabja-Porabski dan,
  • julij; romanje k cerkvam sv. Martina in večjim Marijinim cerkvam po Sloveniji,
  • avgust: srečanje s člani društva Avgust Pavel s Cankove, udeležba državnega srečanja porabskih slovencev v Porabju,
  • september: narodnosti dan v Szombathelyu (z Nemci, Hrvati, Romi), srečanje s prebivalci najmanjše porabske vasi Andovci,
  • november: slovenska gledališka predstava,
  • december: nastop slovenskih otrok ob Miklavževanju, božični koncert PZ iz Slovenije v cerkvi sv. Martina v Szombathelyu.

Nazaj na seznam