Razvojna agencija Slovenska krajina

 • Naslov: 9970 Szentgothard/Monošter, Gardonyi u. 1
 • Tel: +36 30 217 54 55
 • Fax: +36 94 383 164
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://www.szlovenvidek.hu
 • Predsednik: Andreja Kovač
 • Datum ustanovitve: 2006
 • Druge aktivnosti: Europrojektiranje in dejavnosti na področju razvoja Porabja.
 • Opis: Razvojno agencijo Slovenska krajina je leta 2006 ustanovila Zveza Slovencev na Madžarskem.

  Agencija kot neprofitna organizacija deluje in si prizadeva za kulturni, turistični in gospodarski razvoj slovenskega Porabja, območja, kjer živi slovenska manjšina na Madžarskem. Agencija skrbi za europrojektiranje. Njen osnovni cilj je, da iz evropskih in državnih virov pridobi finančna sredstva za razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma.

  Ob projektih agencija namerava razširiti svojo dejavnost tudi z ustanovitvijo turistične pisarne ter svojevrtnega združenja kmetov.

Nazaj na seznam