Slovenski kotiček - radijska in televizijska oddaja

 • Naslov: Hipolito Yrigoyen 2682 - 1754 SanJusto
 • Tel: 0054-11-4441-1265
 • Fax: 0054-11-4441-1264
 • E-mail:
 • Predsednik: Lucija Bogataj
 • Datum ustanovitve: Radijska oddaja 06.12.1987, Televizijska oddaja 14.07.2001
 • Opis: Radijsko oddajo "Slovenski kotiček" je pred dvajsetimi leti ustanovil gospod Albert Čuk z namenom, da bi slovensko skupnost v Argentini obveščal o vseh dejavnostih, ki jih je naša skupnost imela in jih še ima. Obenem pa je stremel za tem, da bi radijske oddaje pripomogle k ohranjevanju naše kulture izven domovine.

  Prva oddaja se je izvedla 6. decembra 1987 na valovih Radio América. Še ni preteklo prvo leto in "Slovenski kotiček" je že sprejemal goste iz Slovenije. Med prvimi obiskovalci je bil Ribniški oktet, s katerimi smo navezali prijateljske stike. Slovenski kotiček je obvezen kraj obiska vseh slovenskih osebnosti, tako iz Slovenije kot iz drugih krajev sveta, ki se kdaj mudijo v Buenos Airesu. Pozneje smo organizirali obisk Ansambla Slovenija in pa Kamniških kolednikov, ki so potem nastopali po raznih naših domovih.
  Na žalost je g. A. Čuk 14. februarja 1993 umrl. 30. junija istega leta je družina Čuk (lastnica programa) ukinila prenos programa. Do takrat je bilo izvedenih 290 oddaj.

  Po petih letih tišine se je Slovenski kotiček ponovno pojavil, sedaj pod vodstvom g. Marjana Bogataja v soglasju z družino Čuk. Izvedla se je delna prenova sodelavcev, namen pa je ostal isti: ohranjevanje slovenske kulture.
  V zadnjih letih smo navezali tesne stike z radiom Ognjišče; večkrat se je vzpostavil most, da so si sorodniki, živeči tu in v Sloveniji, lahko izmenjavali pozdrave.

  Leta 2001 je Slovenski kotiček razširil svoje dejavnosti in pričel z oddajo tudi po televiziji. Prvi program smo izvedli 14. julija 2001 na kanalu Play TV - Telecentro. Vodili so program Tatjana Panaino, Nevenka in Cilka Jelenc pod vodstvom g. Marjana Bogataja. Po smrti g. Bogataja, 16. novembra 2005, je bil  TV program ukinjen v decembru istega leta.

  Sedaj je na nas odgovornost, da naprej uresničujemo sanje in projekte naših prednikov. Zato smo 18. avgusta 2007 ponovno pričeli s programom Slovenski kotiček po TV Argentinisima Satelital. Osnovo naših oddaj povzamemo iz Slovenskega magazina slovenske televizije, ki so namenjene splošni publiki, za promocijo Slovenije širom sveta. Oddaje so sestavljene iz najrazličnejših poročil in zanimivosti: opis raznih mest in vasi v Sloveniji, njih navade, kulture (pesniki in pisatelji), obrti, slikarji, kiparji, osebnosti v raznolikih udejstvovanjih, folklora, ter zgodovinskih krajev, ki so jih filmali slovenski profesionalci s sodelovanjem zgodovinarjev in novinarjev.
  Poleg turistične promocije Slovenije, je naš namen pokazati splošni publiki življenje slovenske skupnosti tu, v Argentini. Zato se jih tudi obvešča o vsem delovanju po naših Domovih.

  V aktualnosti se radijske programe oddaja na valovih AM 1250 Radio Estirpe Nacional, ob petkih med 19. in 20. uro. Izvedli smo do sedaj že  1.399 oddaj. Oddajo vodita Tatjana Panaino in Mici Malavašič.Televizijskih oddaj pa smo izvedli že 216. Letos bomo pričeli z njimi v mesecu avgustu. Vodila jih bosta Tatjana Panaino in Cilka Jelenc. Za kamere in izdajo pa bo skrbel Albert Muha. (besedilo: Lucija  Bogataj, avgust 2008)
 • Koledar srečanj:
  Radijske oddaje so vsak petek ob 19. uri (AM 1250) na Radio Estirpe Nacional www.estirpe1250.com.ar.

  Televizijske oddaje so vsako soboto, od avgusta do decembra ob 12.uri na Argentinisima Satelital www.argentinisimatv.com.ar.

Nazaj na seznam