Slovenska kulturna akcija SKA

 • Naslov: Ramón L. Falcón 4158, (P.S. 1407) Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
 • Tel: (54-11) 4-636-0841 ali (54-11) 4-652-5638
 • Fax: (54-11) 4- 636-2421
 • E-mail naslovi:
 • Spletna stran: /
 • Predsednik: Dr. Katica Cukjati
 • Datum ustanovitve: Februar 1954
 • Število članov: 204
 • Opis: V Buenos Airesu je ostala glavnina beguncev in slovenskih intelektualcev, ki so ustanovili SKA (dr. Tine Debeljak, prof. Alojzij Geržinič, dr. Ruda Jurčeč, pis. Zorko Simčič, dr. Jože Krivec, pis. France Papež, dr. Vinko Brumen, dr. Ignacij Lenček, Bara Remec itd.).

  SKA ima iste cilje prvih ustvajalcev naše ustanove in jih goji s sodelovanjem novih generacij, rojenih v Argentini.
  Osnovni namen organizacije je: spodbujati delovanje kulturnih ustvarjalcev, posredovati slovenske in splošne kulturne vrednote, pospeševati stike s slovenskimi ustvarjalci po svetu, iskati stike z drugorodnimi kulturniki, poživiti in dvigniti področja kulturnega ustvarjanja.
 • Koledar srečanj:
 • Redne seje vsak mesec in pol;

 • dva kulturna večera na mesec iz najrazličnejših področjih;

 • dve likovni razstavi (redno delovanje od aprila do novembra).

Nazaj na seznam