Slovenska prosvetna zveza

  • Naslov: Tarviser Straße 16, 9020 Celovec/Klagenfurt
  • Tel: 0043(0)463514300-20/
  • Fax: 0043(0)463514300-71
  • E-mail:
  • Spletna stran: http://www.slo.at
  • Predsednik: Dr. Avgustin Brumnik
  • Opis: Slovenska prosvetna zveza (SPZ) je strešna organizacija 44 krajevnih kulturnih društev na južnem Koroškem in v koroškem glavnem mestu. Zastopa kulturne interese slovenskega prebivalstva na Koroškem; včlanjenim društvom nudi konkretno organizacijsko pomoč in servis, deluje pa tudi kot prirediteljica in producentka različnih kulturnih projektov. Organizira koncerte in gledališke predstave, izobraževalne seminarje, spodbuja mladinsko in otroško kulturno delo, prireja literarna branja, jezikovne tečaje, skrbi za strokovno izobraževanje kulturnih delavcev itd. Razvija tako kulturno politiko, ki spodbuja moderne izrazne oblike, med- in multietnične koncepte, med- in nadregionalno sodelovanje, in si prizadeva za boljše (s)poznavanje slovenskega jezika in kulture pri večinskem narodu. SPZ vodi Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu, ki hrani in izposoja nad 100.000 knjig in 600 naslovov periodičnih publikacij. Upravlja k&k center v Šentjanžu v Rožu, je lastnica Kulturnega doma na Radišah in kulturnega doma KUMST v Žitari vasi ter solastnica Kulturnega doma v Šentprimožu. Deluje kot založnica strokovne, otroške in mladinske književnosti.

    Slovenščina na avstrijskem Koroškem nima enakopravnega in enakovrednega položaja v javnosti in je bolj ali manj odrinjena v privatno življenje. V zadnjem času se stvari nekoliko izboljšujejo, to pa obenem pomeni, da mora slovenska kulturna dejavnost na Koroškem skrbeti tudi za sporazumevanje z nemško govorečo javnostjo, predvsem pa mora ohranjati, razvijati in negovati slovenski jezik in ji omogočiti ustrezno javno prepoznavnost. SPZ te naloge povezuje tako, da skrbi za kvalitetno razvijanje posameznih žanrov.

Nazaj na seznam