Enotna lista (EL)

 • Naslov: Viktringer Ring 26, AT-9020 Klagenfurt/Celovec
 • Tel: 00 43 463 54079
 • Fax: 00 43 463 54079-30
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://www.elnet.at
 • Predsednik: mag. Vladimir Smrtnik
 • Število članov: 22 občinskih frakci
 • Druge aktivnosti: Politično udejstvovanje
 • Opis: Že od 19. stoletja kandidirajo na občinski ravni območja današnje avstrijske Koroške slovenske liste. Posamezne frakcije so se leta 1973 združile v Klub slovenskih občinskih odbornikov, ki se je leta 1991 združil s tedanjo KEL (Koroška enotna lista) v nadregionalno današnjo EL (Enotna lista). S tem naj bi se preprečile dvotirnost in samostojno politično gibanje koroških Slovencev naj bi se okrepilo.

  Naloge EL v sedemdesetih in deloma tudi osemdesetih letih so bile skoraj izključno v zavzemanju za enakopravnost slovenščine in zastopanju slovenske narodne skupnosti.
  V teku let se je EL razvijala naprej in se danes razume tako kot svetovnonazorsko odprta zbirna stranka slovenske narodne skupnost, kakor tudi kot regionalna stranka južnokoroškega prostora, ki je odprta tudi za pripadnike večinskega naroda, ki podpirajo vsebinski program EL.

  Vsebinska težišča EL so:
 • jezikovna politika: razumevanje dvojezičnosti južne Koroške kot velika priložnost in upoštevanje slovenščine kot enakopraven jezik.

 • regionalna politika: dvojezična južna Koroška naj se gospodarsko, razvojno in socialno okrepi.

 • sosedska politika: odpravitev »meje v glavah« in forsiranje čezmejnega sodelovanja.

 • Koledar srečanj: Redno sklicevanje zasedanj predsedstva EL, redni sestanki posameznih občinskih frakcij

Nazaj na seznam