Narodni svet koroških Slovencev (NSKS)

 • Naslov: Viktringer Ring 26, 9020 Celovec
 • Tel: (0043) 463/512528
 • Fax: (0043) 463/512528 - 22
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://www.nsks.at
 • Predsednik: Dr. Matevž Grilc
 • Datum ustanovitve: 28. junij 1949
 • Število članov: trenutno 8.403 volilnih članov
 • Druge aktivnosti: narodnopolitično zastopstvo
 • Opis: NSKS zastpa politične, gospodarske in kulturne pravice in interese Slovencev na Koroškem na osnovi avstrijskega ustavnega in pravnega reda, zlasti društvenega prava, ustavnih in drugih pravnih norm za zaščito narodnih skupnosti ter na osnovi mednarodnih in meddržavnih pogodb, konvencij, načel in priporočil o varstvu človekovih pravic in pravic narodnih skupnosti, zlasti Avstrijske državne pogodbe z dne 15.5.1955.

  NSKS zastopa pravice in interese koroških Slovencev, organizacij in posameznikov v okviru danih pooblastil v odnosu do avstrijske zvezne vlade in pristojnih ministrstev, koroške deželne vlade in pristojnih deželnih upravnih organov, v odnosu do Republike Slovenije ter mednarodnih organizacij, ustanov in organov.

  NSKS posreduje oblastem poročila, strokovna mnenja in predloge v zadevah slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

  NSKS imenuje oz. predlaga zastopnike narodne skupnosti v zvezne in deželne organe in posvetovalne gremije na osnovi ustreznih zakonskih določil oz. možnosti.
  (2. člen pravil – namen Narodnega sveta)
 • Koledar srečanj:
 • Seje 48-članskega zbora narodnih predstavnikov, najvišjega, neposredno izvoljenega organa NSKS (štirikrat v letu)

 • Seje predsedstva NSKS (povprečno vsakih šest tednov)

 • Krajevni sestanki v vseh 18-ih volilnih okoliših (najmanj enkrat v letu)

 • Seje ožjega in razširjenega koordinacijskega odbora Narodnega sveta koroških Slovencev in Zveze slovenskih organizacij (ZSO)

 • Seje medijske družbe Slomedia, ki izdaja tednik Novice in katere družabnika sta NSKS in ZSO

 • Seje sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja na Dunaju

 • Seje Centra avstrijskih narodnih skupnosti na Dunaju, strešne organizacije avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, katere ustanovni in redni član je NSKS

 • Redna srečanja s pristojnimi državnimi organi Republike Slovenije in z organizacijami civilne družbe

 • Redna srečanja z manjšinskimi organizacijami slovenske narodne skupnosti v Italiji in na Madžarskem

 • Redno sodelovanje v okviru Slovenske manjšinske koordinacije (SLOMAK)

 • Redna srečanja s predstavniki Južnotirolske ljudske stranke in z drugimi pomembnimi ustanovami na Južnem Tirolskem

 • Udeležba na kongresih in seminarjih Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti (FUENS), najreprezentativnejše manjšinske organizacije v Evropi, katere član je postal NSKS kmalu po njeni ustanovitvi leta 1949Nazaj na seznam