Slovenska športna zveza (SŠŽ)

 • Naslov: Wulfengasse 10 H, AT-9020 Klagenfurt/Celovec
 • Tel: 00 43 463 31 85 10
 • Fax: 00 43 676 5173045
 • E-mail naslovi:
 • Spletna stran: http://www.ssz.at
 • Predsednik: Marjan Velik
 • Datum ustanovitve: 19. junij 1949
 • Število članov: 28 slovenskih in dvo
 • Druge aktivnosti: ohranitev in krepitev slovenske narodne identitete na Avstrijskem Koroškem.
 • Opis: Slovenska športna zveza (SŠZ) je osrednja (krovna) športna organizacija Slovencev na avstrijskem Koroškem. Ustanovljena je bila kot Slovenska fizkulturna zveza (SFZ), ko se je 19. junija leta 1949 povezalo devet slovenskih športnih društev.
  Danes SŠZ združuje 28 športnih društev s skoraj 3000 aktivnimi športniki in športnicami ter blizu 500 funkcionarji in sodelavci. Društva so organizirana bodisi po posameznih krajih na celotnem dvojezičnem ozemlju, bodisi po športnih panogah (od planinstva, lovstva in ribištva, do sankanja, alpskega in nordijskega smučanja, odbojke, nogometa, košarke, boksa, namiznega tenisa, tenisa, atletike, jadralstva in šaha).

 Največje uspehe so člani slovenskih in dvojezičnih športnih društev dosegli v zimskošportnih panogah (ŠD Zahomec – olimpijski prvak Karl Schnabl, Franci Wiegele, Hanzi Wallner, Franci Wiegele ml., Stefan Kaiser, Tomaž Druml), v nogometu (Slovenski atletski klub/SAK – 3. avstrijska liga, DSG Sele), odbojki (ŠK Dob/Aich – 1. in 2. avstrijska liga), košarki (KOŠ Celovec – 2. avstrijska liga), posamezniki pa v kolesarstvu (Peter Wrolich), smučanju (Danijel Užnik in Mihi Sablatnik), karateju (Milan Hribernik), boksu (Franci Wieser), atletiki (Magdalena Kulnik) in šahu (Walter in Dunja Lukan, Pepi Gallob, Jurij Deisinger), itd.
  Prek Slovenske športne zveze potekajo vsi vezi zamejskega športa z matično domovino; plodni so tudi stiki njenih članic s športnimi društvi v Sloveniji. Razvilo se je tudi tesno sodelovanje tudi med SŠZ in ZSŠDI ter s Slovenci v Porabju.


  Slovenska športna zveza je tako s strani R Slovenije kot tudi deželnih oblasti na avstrijskem Koroškem priznana kot osrednja športna organizacija koroških Slovencev, cilj SŠZ pa je tudi članstvo v avstrijski zvezni športni organizaciji (BSO). SŠZ je tudi pridružena članica Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ).


  Leta 1999, ob 50-letnici ustanovitve, je Slovenska športna zveza prejela eno najvišjih priznanj R. Slovenije na področju športa - Bloudkovo plaketo za trajne zasluge za zamejski šport na avstrijskem Koroškem! SŠZ pa je v jubilejnem letu 1999 prejela tudi zlato plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS/ZŠZ) ter visoko odlikovanje Urada R. Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.


  Slovenska športna zveza (SŠZ) ima svoj sedež v Celovcu, Wulfengasse 10. Razpolaga s sodobno in strokovno-servisno infrastrukturo ter koordinira in usmerja slovenski šport na Koroškem ter goji stike z matično Slovenijo in ostalimi športnimi strukturami Slovencev v zamejstvu.
  Dosedanji predsedniki Slovenske športne zveze: Franci Zwittnig 1949-1954, (+) dr. Janko Wiegele (+) 1954-1963, Hanzi Weiss 1963-1966, Mirko Bogataj 1966-1972, Danilo Prusnik 1972-1987, dr. Ludvik Druml 1987-1992, Marijan Velik (od leta 1992 dalje). I.L.


Nazaj na seznam