Slovensko mednarodno rodoslovno društvo

 • Naslov: 12185 Pheasant Run Circle, North Royalton, OH 44133-5678
 • Tel: 440-230-2251
 • E-mail naslovi:
 • Spletna stran: http://www.sloveniangenealogy.org
 • Predsednik: Rose Marie Macek Jisa
 • Datum ustanovitve: 1986
 • Število članov: 300
 • Druge aktivnosti: Dve strokovni ekskurziji v Slovenijo v letih 2001 in 2008.

  Delovanje Slovenskega genealoškega raziskovalnega centra v sodelovanju z Slovenskim muzejem in arhivom iz Clevelanda.

  Projekt ohranjanja jezikovne zgodovine- arhiviranje ljudskih zgodb v okviru raziskovalnega centra, tako da bodo prihodnje generacije seznanjene z vplivom, ki so ga slovenski priseljenci imeli na ameriško kulturo.

 • Opis: The Slovenian Genealogy Society International, Inc. (Slovensko mednarodno rodoslovno društvo) je leta 1986 ustanovil g. Al Peterli s ciljem, da bi vsem, ki jih zanima slovensko poreklo, pomagal raziskati svoje korenine.

  V ta namen se v Clevelandu,Ohio, ZDA ustanavlja dokumentacijski center Slovenskega mednarodnega rodoslovnega društva, kjer bo naše gradivo na voljo raziskovanju. Naša zbirka vključuje več kot 400 dokumentov: družinske zgodovinske zgodbe, rokopise, cerkvene ter društvene knjige, neumetnostno literaturo s slovenskimi avtorji ter koledarje, če naštejemo le nekaj.

  Naš seznam obsega več kot 125 tisoč slovenskih priimkov, ki smo jih našli v več kot 60 cerkvenih in društvenih knjigah. Imamo tudi kazalo priimkov, ki so se pojavljali v časopisu Prosveta, publikaciji društva Slovenian Benefit Society (Slovensko dobrodelno društvo) iz obdobja 1920 do1950 ter prevode biografskih opisov iz revije Novi svet. Trenutno se ukvarjamo z zapisovanjem zgodovinskih pripovedi, da bi tako ohranili prispevek Slovencev h kulturi in navadam narodov, živečih v Združenih državah Amerike. Uukvarjamo se tudi s prevajanjem knjig. Knjiga o zgodovini območja Kostel ob Kolpi iz obdobja1496-1900 je bila izdana v angleščini in je naprodaj. Iz nemščine v angleščino prevajamo knjigo avtorja A. Dimitza, ki opisuje zgodovino Slovenije.

  Smo izključno prostovoljna, neprofitna družba, organizirana skladno s 501. (c)(3) členom Federal government rules (Pravilnik zvezne vlade). Naše delovanje se financira s članarinami, donacijami in subvencijami.
 • Koledar srečanj: Glede na to, da člani prihajajo iz vseh koncev Združenih držav Amerike ter Brazlije, argentine in Slovenije, se skupina ne srečuje na sestankih.

  Redna srečanja so predvsem med člani v posameznih zveznih državah.

Nazaj na seznam