Slovenska šola pri Mariji Vnebovzeti

 • Naslov: 15519 Holmes Ave. Cleveland, Ohio 44119
 • Tel: + 1 216-761-7740
 • Fax: + 1 216-761-6673
 • E-mail:
 • Predsednik: Suzi Hamilton, upraviteljica: Marija Sedmak
 • Datum ustanovitve: leta 1953
 • Število članov: 64 učencev 6 učiteljic in odbor staršev, ki ima 7 članov
 • Druge aktivnosti: sodelujemo tudi pri kulturnih prirerditvah/programih.
 • Opis:
  V šolskem letu 2008/9 se udeležuje naše slovenske šole 64 učencev. Učimo jih govoriti, brati, pisati, kakor tudi slovenske zgodovine, zemljepisa in kulture. Letno priredimo Miklavževo in materinsko proslavo. Vsako tretjo nedeljo v mesecu med šolskem letom sodelujejo pri mašnem obredu. Učenci sodelujejo tudi pri drugih izrednih programih v slovenski družbi.

  Za vzdrževanje šole imamo letni piknik drugo nedeljo v juniju in kosilo tretjo nedeljo v januarju.

  Že več časa imamo tudi vsako drugo leto daljšo ekskurzijo. Bili smo že v Washinghtonu, New Yorku, Hamiltonu, Ford Muzeju. V teh krajih smo si ogledali vse znamenitosti in kar je slovenskega. V New Yorku slovensko cerkev, v Hamiltonu slovensko šolo in cerkev. Letos gremo v Baragovo deželo - Marquette Michigan in v Detroit, kjer bomo obiskali slovensko šolo. V zadnih dvanajstih letih smo bili že trikrat na ekskurziji v Sloveniji. To je učencem najboj pri srcu, da si lahko ogledajo domovino njihovih strašev in starih staršev.
 • Koledar srečanj: Šola se odpre tretjo soboto v septembru in se konča tretjo soboto v maju. Pouk je vsako soboto, ki poteka od 9.15 do 12 ure.

Nazaj na seznam