Slovenska katoliška misija London

 • Naslov: 62 Offley Road, London SW9 0LS
 • Tel: +44 207 735 6655
 • Fax: +44 207 735 6655
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://skm-london.org.uk
 • Predsednik: Fr Stanislav Cikanek
 • Število članov: okoli 700.
 • Druge aktivnosti: Pastoralna služba za Slovence v Veliki Britaniji.
 • Opis: Naloga naše misije je prvenstveno pastoralna skrb za slovenske rojake na britanskem otoku. Pastoralna služba, ki jo opravlja duhovnik neke župnije ali misije, je predvsem duhovna oskrba faranov ali ljudi, ki so mu zaupani. Sem spada na prvem mestu bogoslužje v domačem jeziku, spodbujanje za življenje po evangeliju, širjenje Jezusovega veselega oznanila, zbiranje ljudi k mašni daritvi predvsem ob nedeljah in praznikih ter oskrbovanje vernikov z zakramenti.

  Poleg že omenjenega pa seveda spada v pastoralno službo tudi različno socialno delo, v kolikor gmotno stanje in okoliščine to dopuščajo. Tukaj ne mislimo, da je karitativno delo iz ljubezni in usmiljenja do bližnjega podvrženo kakim zakonitostim organiziranega socialnega dela, ampak je za kristjana etični in moralni imperativ.

  Naš dom v Londonu obstaja že več kot 50 let in deluje tudi karitativno. Najprej med rojaki na Otoku in končno med popotnimi Slovenci z različnih koncev sveta. Ne nazadnje je bil vedno zavetje našim misijonarjem, ki delajo za širjenje Božjega kraljestva na daljnih kontinentih, ko se utrujeni vračajo na počitek v Evropo ali pa ko zopet odhajajo v misijonske dežele.

  Vsi slovenski rojaki, pa najsi bodo verni ali neverni, so pri nas sprejeti z enakim spoštovanjem, ko se zatečejo k nam za streho nad glavo in hrano. To za tukajšnjega slovenskega duhovnika ni vselej lahko, ker dostikrat tudi sam nima zadostnih sredstev za preživljanje, a se zaveda, da je gostoljubje sestavni del njegovega pastoralnega poslanstva.
 • Koledar srečanj:
 • Na vsako drugo nedeljo v mesecu slovenska maša za rojake iz Londona in okolice v kapeli »Našega doma« v Londonu.

 • Adventne in postne slovenske maše s srečanji rojakov po devetih krajih Združenega kraljestva.

 • Vsakoletni slovenski misijonski dan v Bedfordu v mesecu oktobru.

Nazaj na seznam