Sklad Mitja Čuk

 • Naslov: Proseška ul. 131, 133, 34151 Opčine, Trst
 • Tel: 0039040212289
 • Fax: 00390402155287
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://skladmc.org
 • Predsednik: Stanislava Sosič Čuk
 • Datum ustanovitve: 4.11.1979
 • Število članov: 970
 • Druge aktivnosti:

  razstavna dejavnost v lastni galeriji (Bambičeva galerija).

 • Opis:

  »Pomagajmo otrokom!« je geslo, pod katerim Sklad organizira na različnih področjih (vzgojnoizobraževalnem, vzgojno in razvojno svetovalnem, kulturnem, športnem - za posebne potrebe, medijskem...) priložnost za osebnostno rast ter utrjevanje slovenske kulturne identitete in jezika v obliki kulturnih dogodkov, družabnosti, posvetov, predavanj, jezikovnih in drugih tečajev, inštrukcij za pomoč pri šolskem delu, osebno vzgojno in razvojno svetovanje izvedencev ter poletne dejavnosti za otroke in mladino.
  Posebno skrb Sklad posveča otrokom in mladini s problemi iz družinskega, šolskega in družbenega okolja in tistim s telesnim in/ali duševnim umanjkljajem.
  Sklad deluje na Tržaškem Goriškem in Videmskem.

  Od leta 1991 izdaja revijo za vzgojo in izobraževanje 6KRAT (nastala je kot »Škrat«, odg. urednica Jelka Cvelbar), namenjeno vzgojiteljem, učiteljem, staršem in drugim pedagogom. Izhaja 6 krat letno v dvojnih številkah. Naklada je 600 izvodov. Sodelavci so Slovenci iz zamejstva, zdomstva, matične Slovenije ter Neslovenci. Po nekaterih slovenskih šolah v Italiji, Avstriji in zdomstvu, zlasti argentinskem, jo uporabljajo kot učni pripomoček.

  Od leta 2000 je odprta samostojna likovna galerija poimenovana po Milku Bambiču (1905-1991).

   

 • Koledar srečanj:

  mesečno po eno odprtje likovne ali fotografske razstave v Bambičevi galeriji.

  Učna pomoč šolskemu delu
  Svetovalnica za vzgojo in razvoj
  Redni tečaji za:
  - utrjevanje materinščine,
  - slovenščina za Neslovence,
  - angleščino,
  - španščino,
  - nemščino,
  - dobro počutje (taj či, joga, ...),
  - likovni in drugi tečaji.

  Niz 6 do 12 letnih predavanj iz vzgojnih, razvojnih, jezikovnih (dvojezično okolje!), antropoloških in drugih najrazličnejših tematik.   


Nazaj na seznam