Založništvo tržaškega tiska d.o.o. / Editoriale Stampa Triestina SRL

 • Naslov: Ul. Montecchi 6, 34137 Trst/Trieste
 • Tel: +39 404 36 88 92
 • Fax: +39 040 36 91 40
 • E-mail:
 • Predsednik: Adriano Sossi
 • Datum ustanovitve: 1945
 • Druge aktivnosti:

  Založba sodeluje na knjižnem sejmu v Ljubljani.

 • Opis:

  Osnovne smernice založbe so omogočati kakovostnim zamejskim in širše primorskim avtorjem izdajo knjig.  Tematski sklopi založbe so pretežno:
  - literatura in esejistika;
  - znanstvena dela, kjer prednačijo področja: teorija, zgodovinopisje, literarna zgodovina s teorijo. K temu je potrebno dodati še memoaristiko, ki je med znanostjo in literaturo;
  - etnološke knjige, ki so praviloma strokovno natančne in obenem poljudne;
  - posebne knjige bibliofilske vrednosti.

  Ob uveljavljanju lastnih avtorjev je založba izrazito dejavna kot posrednik med slovensko in italijansko kulturo. To pomeni, da izdaja prevode iz slovensščine v italijanščino ter dvojezične knjige.


Nazaj na seznam