Društvo Rojanski Marijin dom

 • Naslov: Via Cordaroli 39, 34135 Trst/Trieste
 • Tel: +39 040 415 176
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://www.rojan.it
 • Predsednik: Dorica Žagar
 • Datum ustanovitve: 6.05.2003
 • Število članov: 74
 • Druge aktivnosti:

  Organizacija bo izdala brošuro ob 150. obletnici zgraditve cerkve.

 • Opis:

  Društvo je center verskega in kulturno.prosvetnega delovanja v Rojanu, kraju, ki je podvržen zelo močni asimilaciji.

  V okviru društva poteka cerkveno petje, organizacija večerov in različnih prireditev.

  V društvu si prizadevajo za ohranitev žive kulturne in prosvetne slovenske tradicije. Člani se zbirajo v Marijinem domu, ki so ga zgradili Slovenci sami.

 • Koledar srečanj:

  Redna srečanja potekajo pred vsako prireditvijo ali kulturnim večerom. Ta potekajo vsaj enkrat mesečno, včasih tudi dvakrat.


Nazaj na seznam