NOVI MATAJUR zadruga soc.coop.

 • Naslov: Ul. Ristori 28, 33043 Čedad - Cividale
 • Tel: 00 39 0432 73 11 90
 • Fax: 00 39 0432 73 04 62
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://www.novimatajur.it
 • Predsednik: Michele Obit
 • Datum ustanovitve: 1991-03-28
 • Število članov: 15
 • Druge aktivnosti:

  Izdaja otroške revije Galeb in tednika Novi Matajur.

 • Opis:

  Novi Matajur je tednik Slovencev videmske pokrajine. Beneški Slovenci so se zgodaj zavedli političnega in kulturnega pomena lastnega glasila v svojem jeziku. In ustanovili so časopis Matajur, ki že več kot petdeset let spremlja življenje slovenske manjšine v Furlaniji, njena prizadevanja za priznanje in zakonsko zaščito ter za socio-ekonomski in kulturni razvoj vsega obmejnega pasu, kjer je zgodovinsko naseljena in je v pretežni meri gorato, marginalno območje.
  Prva številka Matajurja je izšla 3. oktobra 1950, izhajal je štirinajstdnevno, svoje uredništvo pa je zaradi hudih nacionalistiåni pritiskov v Benečiji imel v Vidmu. Leta 1974 je prišlo do spremembe glave v Novi Matajur, uredništvo so preselili v Čedad, odgovorni urednik je postal Izidor Predan, ki je časopis podpisoval do konca leta 1984. S prvim januarjem 1985 je Novi Matajur začel izhajati tedensko, odgovorna urednica pa je postala Iole Namor. Od leta 1991 je Novi Matajur prešel v last istoimenske zadruge, ki jo sestavljajo uslužbenci časopisa in drugi slovenski novinarji, predseduje pa ji Miha Obit.
  Časopis že 50 let opravlja tri funkcije, ki so še vedno aktualne: informativno, kulturno in povezovalno. Daje vidljivost manjšinski skupnosti sami in o njej poroča v širšem slovenskem in furlanskem prostoru, obenem zapolnjuje vrzel drugih, uradnih medjih, ki so nas in nas še radi zamolčijo. Pravila sodobne družbe pa so, da ideje, osebnosti in dogodki obstajajo, v kolikor jim medji dajejo značaj javnosti. Izrednega pomena je kulturna vloga časopisa, kjer bralci spoznavajo lastno zgodovino in kulturno tradicijo. Na njegovih straneh so se generacije beneških ljudi učile pisane slovenske besede in se približevale knjižnemu jeziku.
  Časopis je dvojezičen, ob standardni slovenščini pa posveča posebno pozornost tudi slovenskim dialektom, od nadiškega do rezijanskega, ki predstavljajo izredno dragocenost in bogastvo. Še naprej je pomembna tudi njegova povezovalna vloga, saj vzdržuje stike med Slovenci, ki živijo v posameznih obmejnih dolinah videmske pokrajine z drugimi Slovenci v deželi in predvsem s slovenskimi izseljenci v Evropi in po svetu.
  Zadruga Novi Matajurje je tudi založnik otroške revije Galeb, ki izhaja kot mečnik med šolskim letom (10 številk od septembra do junija). Zelo je razširjena v slovenskih šolah v Furlaniji Julijski krajini, kjer jo uporabljajo kot učni pripomoček. Posebno poznost posveča kakovosti besedil in ilustraciji, pri čemer spodbuja ustvarjalnost domačih piscev in ilustratorjev. S podporo slovenskih denarnih zavodov v Italiji vsako leto pred začetkom šolskega izide tudi Galebov šolski dnevnik. Ob tem izda vsako leto tudi nekaj ilustriranih knjig za otroke.
   


Nazaj na seznam