Slovenski raziskovalni institut (SLORI)

 • Naslov: Trg Giotti 1, 34133 TRST
 • Tel: 00 39 040 63 66 63
 • Fax: 00 39 040 36 93 92
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://www.slori.org
 • Predsednik: Milan Bufon
 • Datum ustanovitve: 1974-06-21
 • Število članov: 105
 • Opis:

  SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno posveča raziskovanju slovenske manjšine v tržaški, goriški in videmski pokrajini. S svojo raziskovalno dejavnostjo razvija temelje za načrtovanje dolgoročne strategije razvoja slovenske manjšine ob upoštevanju mednarodne stvarnosti.
  Ohranjanje in razvijanje manjšinskega intelektualnega potenciala spada med prednostne naloge inštituta. V ta namen razvija SLORI vrsto pobud in ponuja naslednje storitve:
  • informacijski in dokumentacijski servis s strokovnim in znanstvenim gradivom o slovenski manjšini in o drugih manjšinah v Evropi;
  • spodbujanje diplomskega študija preko mentorstva za diplomske naloge o manjšinskih in obmejnih vprašanjih in razpisovanja natečajev za nagrajevanje in objavljanje izbranih diplomskih del;
  • spodbujanje podiplomskega izobraževanja z razpisovanjem natečajev za sofinanciranje podiplomskega študija;
  • spodbujanje mlade in perspektivne raziskovalne sile z razpisovanjem aplikativnih raziskovalnih nalog;
  • oblikovanje podatkovne baze in mreže slovenskega manjšinskega intelektualnega potenciala;
  • možnost delovne in študijske prakse;
  • čitalnico z internetno povezavo.
  V vseh teh letih je SLORI ustrezno opravljal vlogo, zaradi katere je nastal. Organiziral je številne posvete, ki so bili namenjeni perečim problemom, kot so družbeni in gospodarski položaj obmejnega področja ali vprašanje šolstva, prispeval je k vzgoji generacij mladih raziskovalcev, objavil je številne publikacije, ki so služile in služijo ne le opisu delovanja Inštituta, ampak so tudi v veliko pomoč tistim, ki želijo kaj zvedeti o slovenski manjšini, ki živi v Italiji.
   


Nazaj na seznam