Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica

 • Naslov: Viale XX. Settembre 85, GORICA
 • Tel: 00 39 0481 53 81 28
 • Fax: 00 39 0481 53 81 28
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://www.zskp.org
 • Predsednik: Franca Padovan
 • Datum ustanovitve: 1959-01-01
 • Število članov: 12 članic
 • Opis:

  Zveza je bila ustanovljena v Gorici leta 1959. Združuje dvanajst kulturnih društev, ki delujejo v goriški pokrajini v občinah Števerjan, Gorica, Sovodnje ob Soči, Doberdob in Ronke in se navdihuje po vrednotah demokracije, ideološkega pluralizma in krščanstva. Zveza je nepridobitniškega značaja in njen cilj so družbeno koristne dejavnosti na kulturnem, rekreacijskem, vzgojnem, informativnem in družbenem področju.
  Zveza koordinira dejavnost njenih članic z namenom razvijati in ohranjati slovensko kulturno dediščino v vseh svojih izrazih še posebno v goriški pokrajini in v deželi Furlaniji Julijski Krajini. Posebno pozornost posveča izdajanju publikacij in avdiovizualnih pripomočkov namenjenih predvsem članom.
  Člani so lahko društva in ustanove, ki imajo sedež v goriški pokrajini. Število članov je neomejeno. Trenutno so v Zvezi včlanjeni: Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek Borgia Sedej iz Števerjana, Kulturno društvo Sabotin iz Štmavra, Kulturno društvo Podgora, Mešani pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice, Moški pevski zbor Mirko Filej iz Gorice, Radio Spazio 103 za slovenske programe, Slovensko katoliško prosvetno društvo Mirko Filej iz Gorice, Prosvetno društvo Štandrež, Kulturno društvo Rupa-Peč, Slovensko katoliško društvo Hrast iz Doberdoba, SKRD Jadro iz Ronk in Prosvetno društvo Vrh Sv. Mihaela.
  Člani sodelujejo pri društvenih dejavnostih in koristijo vse storitve, ki jih Zveza ponuja ter predlagajo pristojnim organom razne pobude.
  V ta namen se predstavniki članic sestajajo mesečno na sejah širšega upravnega odbora, ki ga sestavljajo po trije predstavniki za vsko članico in Predsednik, ki so izvoljeni na Občnem zboru za dobo enega leta.

  12 članic in sicer: Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek Borgia Sedej iz Števerjana, Kulturno društvo Sabotin iz Štmavra, Kulturno društvo Podgora, Mešani pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice, Moški pevski zbor Mirko Filej iz Gorice, Radio Spazio 103 za slovenske programe, Slovensko katoliško prosvetno društvo Mirko Filej iz Gorice, Prosvetno društvo Štandrež, Kulturno društvo Rupa-Peč, Slovensko katoliško društvo Hrast iz Doberdoba, SKRD Jadro iz Ronk in Prosvetno društvo Vrh Sv. Mihaela.

 • Koledar srečanj:

  Zborovska dejavnost
  Za Zvezo je najpomembnejša zborovska revija Cecilijanka, na kateri nastopajo vsi včlanjeni zbori. Poleg teh sodelujejo še zbori z Goriškega, iz videmske pokrajine, Tržaške, Koroške in Slovenije. Letošnja 50. Cecilijanka bo 22. in 23. novembra v Kulturnem centru Lojze Bratuž in bo posvečena duhovniku in skladatelju Stanku Jericiju ob 80. obletnici rojstva.
  Druga pomembna revija pevskih zborov je Primorska poje pri kateri je Zveza soorganizator. Na zborovskem področju so se še posebno uveljavili mešani pevski zbor Hrast, Mešani pevski zbor Lojze Bratuž in Mešani pevski zbor Štandrež, ki so v pretekli sezoni bili dobitniki priznanj.
  Zbor iz Doberdoba je že večkrat prejel zlato plaketo mesta Maribor na tekmovanju Naša pesem.

  Gledališka dejavnost
  Zelo pestra in razvita je gledališka dejavnost Zveze. Že vrsto let organizira Zveza, v sodelovanju s Kulturnim centrom Lojze Bratuž, niz veseloiger ljubiteljskih odrov z imenom Iskrivi smeh na ustih vseh. V okviru tega niza spada tudi dodelitev priznanj na natečaju Mladi oder, ki ga razpisuje Zveza v sodelovanju s Slovensko prosveto iz Trsta.

  Predavanja in razstavna dejavnost
  Zveza večkrat prireja razna predavanja in okrogle mize ter organizira likovne in fotografske razstave v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici in na sedežih včlanjenih društev.


  Publikacije
  Zveza izdaja razne zbornike in publikacije kulturnega, zgodovinskega in entnografskega značaja goriške pokrajine ter podpira projekte društev pri izdajanju knjig ob priliki raznih obletnic.
  Zveza je leta 2004 ustanovila Priznanje poimenovano po dr. Kazimirju Humarju, velikemu kulturnemu in vsestranskemu delavcu na Goriškem.
  Priznanja lahko prejmejo društva, organizacije ali posamezniki, ki so se posebno uveljavili na kulturnem področju.
  Vsako leto izda Zveza zbirko notnega gradiva primorskih skladateljev.


  Sodelovanja
  Zveza odlično sodeluje s slovenskimi ustanovami v naši deželi in izven nje.
  Naj omenimo dolgoletno sodelovanje s Slovensko prosveto iz Trsta, z Zvezo slovenskih kulturnih društev, z Združenjem pevskih zborov Primorske, s Krščansko kulturno zvezo iz Celovca, z Zvezo kulturnih društev iz Nove Gorice, z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V soorganizaciji s Krščansko kulturno zvezo iz Celovca prireja Zveza izmenično Primorske dneve na Koroškem in Koroške dneve na Primorskem, ki se vršijo vsako leto meseca oktobra in trajajo deset dni. Tako sodelovanje krepi kulturni prostor in utrjuje čezmejno sodelovanje.


  Skupne pobude
  Zveza sodeluje pri pomembnejših skupnih kulturnih pobudah kot so Dan slovenske kulture in druge pomembne kulturne manifestacije.
  Leta 2006 je Zveza s pomočjo Javnega sklada RS in skupno z drugimi zamejskimi organizacijami priredila vrsto predstav z naslovom Preko mej.


  Večji projekti
  Vsaka tri leta Zveza postavi na oder Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici večje gledališko glasbene projekte (operete, kantate) pri katerih sodeluje nad sto članov društev Zveze in zunanjih sodelavcev.
   


Nazaj na seznam