Društvo Slovencev v Parizu

 • Naslov: Association des Slovenes de Paris, 3 impasse Hoche, 92320 Chatillon
 • E-mail:
 • Spletna stran: http://www.drustvo-slovencev-v-parizu.com
 • Predsednik: Ana Stegu Vičič
 • Datum ustanovitve: 17. december 1961
 • Število članov: približno 80
 • Opis:  9. julija 1960 je bilo ustanovljeno Slovensko prosvetno društvo v Parizu, ki se je 17. decembra 1961 preimenovalo v Društvo Slovencev v Parizu, katerega ime nosi še danes. Društvo se je skozi vsa desetletja skušalo kar najbolj prilagajati potrebam rojakov in kljubovati izzivom časa v okviru svojih zmožnosti. Vedno je sodelovalo s Slovensko katoliško misijo v Parizu, kjer ima še danes na razpolago prostore za svoje prireditve, kakor tudi ostale dejavnosti.

  Društvo se trudi izpolniti svoje prvobitno poslanstvo: prenašati svojo narodno kulturo, izročilo in običaje na mlade rodove ter skrbeti v francoskem okolju za slovensko prepoznavnost. Ena od pomembnih nalog društva je tudi skrbeti za stike z matično domovino; v okviru finančnih zmožnosti Društvo organizira gostovanja kulturnih skupin iz matične domovine. Društvo želi biti vez med tradicijo in modernizmom današnjega izseljenskega večjezičnega, kot tudi multikulturnega prostora.

   

 • Koledar srečanj:
  • Kulturni praznik,
    
  • Občni zbor društva,
    
  • Shod pariških Slovencev z kulturnim programom in zabavo,
    
  • Miklavževanje v sodelovanju z misijo,
    
  • Silvestrovanje,
    
  • Priložnostna srečanja in predavanja z gosti dneva v okviru celodnevnih mesečnih srečanj slovenske katoliške misije.

Nazaj na seznam