Slovensko kulturno in športno društvo Bled- Essen e.V. ( SKŠD Bled-Essen e.V.)

 • Naslov: Heßlerstr. 208-210, 45239 Essen
 • Fax: 0049 (0) 201 4954724
 • E-mail naslovi:
 • Spletna stran: http://www.sksd-bled.de
 • Predsednik: Anton Špiler
 • Datum ustanovitve: 1972
 • Število članov: približno 140
 • Druge aktivnosti:

  konzularni dnevi, folklora, prireditve ob slovenskih praznikih.

 • Opis:

  Društvo je bilo ustanovljeno leta 1972 z namenom, da združuje in povezuje Slovence, ki živijo v Essnu ali v njegovi okolici. Ena izmed pomembnejših dejavnosti društva je bila vsa leta vsestranska podpora in pomoč rojakom. V društvu se prepletajo različne dejavnosti. Na kulturnem področju je zelo aktivna folklora, ki deluje že 35 let in je edina folklorna skupina v Severnem Porenju. Slovensko kulturno izročilo in ljudske plese predstavljajo na različnih prireditvah. Dopolnilni pouk slovenščine poteka dvakrat tedensko in je namenjen predšolskim otrokom, šolarjem in odraslim, vsem, ki se želijo učiti slovenščino, hočejo več vedeti o naši kulturi, o naših krajih in ljudeh.

  V društvu potekajo redni konzularni dnevi. Nedeljski dopoldnevi so namenjeni za prijazna druženja in sestanke.

  Društvo pripravlja prireditve ob vseh pomembnejših slovenskih praznikih. Svoje delo in Slovenijo predstavljajo na spletni strani in se uspešno vključujejo v vse dejavnosti, ki jih pripravljajo nemške oblasti za ljudi, ki prihajajo iz najrazličnejših kulturnih področij.
  Prvenstvena naloga društva je, da razvija slovensko kulturno zavest, ljubezen do slovenstva in materinščine.

 • Koledar srečanj:


  - Upravni odbor se sestaja enkrat mesečno, pregleda opravljeno delo in načrtuje nadaljne dejavnosti,
  - vsako nedeljo se srečajo folkloristi pri plesnih vajah,
  - vsak četrtek in soboto poteka dopolnilni pouk slovenščine,
  - vsak tretji četrtek v mesecu je konzularni dan,
  - vsako nedeljo je po slovenski maši od 10:30 dalje veselo druženje v prostorih društva.
   


Nazaj na seznam