Slovo od Florence Unetich

datum: 25.10.2010

kategorija: Novice iz društev po svetu


sdf

Florence Unetich (1921 Cleveland-2010 Cleveland)


Funetič V Clevelandu nas je 27. septembra, v 89. letu, tiho zapustila Florence Unetich, glasbenica, društvena delavka, kulturna ambasadorka Slovenije v ZDA, ustanovna članica Progresivnih Slovenk v ZDA in velika Slovenka.
Usoda je hotela, da je nekaj dni pred njeno smrtjo v Slovenj Gradcu, bilo vse slovensko srečanje z naslovom "Slovenski glasbeniki iz sveta in Slovenije". Enega izmed vodilnih prispevkov na konferenci je imel Joe Valenčič iz Clevelanda z naslovom "Slovenska opera v ZDA in Slovenci v Ameriški operi". V njem je opisal vlogo pevskega zbora Zarja, kjer je imela vodilno vlogo prav Florence.
Po konferenci sem Joa Valenčiča vprašal, kako je kaj s Florence, saj se že dolgo ni javila.
Joe, kateremu je Florence veliko pomenila in je istočasno bila vzgled vsem v ZDA, ki so se ukvarjali z glasbo, je odgovoril, da se je umaknila, da bolezen dela svoje…..
Nisva vedela, da bo bolezen tako hitela.
Čeprav že rojena v Clevelandu, so jo njeni starši zgodaj vključili v aktivnosti slovenskih društev, posebej tistih, ki so imele sedež v slovenskem delavskem domu na ulici Waterloo, v Coliwoodu. Ob njenem rojstvu je bil to rob velikega Clevelanda, naseljen s številnimi Slovenci. Seveda je obiskovala slovensko šolo v tem domu, ko pa je bil v Slovenskem narodnem domu na aveniji St. Clare ustanovljen mladinski pevski zbor, se je takoj vpisala vanj. To je bila zlata doba slovenskega kulturnega življenja v Clevelandu, oziroma ZDA. Podobne mladinske pevske zbore so takrat ustanavljali tudi drugi narodni domovi in ko je bil ustanovljen mešani pevski zbor Jadran, se je vanj kot šestnajstletno letno dekle vključila tudi Florence in že na njihovih prvih koncertih nastopala kot solistka.
Glasbeno izobrazbo si je pridobila med šolanjem v Coliwood High School.
Ta šola jo je leta 2000 vključila na seznam vidnih učencev te šole, na tako imenovanih »Hall of Fame«. Kot pevka je sodelovala v številnih pevskih zborih in v slovenskih igralskih skupinah.
Poleg slovenskih je pela tudi francoske in italijanske arije, ter ljudske in umetne pesmi. Šele v svojih srednjih letih se je vpisala na Clevelandsko državno univerzo, kjer je leta 1967 diplomirala iz angleščine, leta 1972 tam magistrirala in bila leta 1977 izbrana za vodjo angleškega oddelka na Rhodes High School v Clevelandu, kjer je bila leta 1987 upokojena.
Svoje znanje angleščine je prenašala na mlajše rodove in potem, ko se je Slovenija osamosvojila, marsikateremu slovenskemu diplomatu pomagala pri izboljšanju njegove angleščine.
Poleg svoje pevske in učiteljske kariere, pa je Florence pustila velik pečat tudi v organizacijah ženskih zvez. Tako je bila na primer je od leta 1975 naprej članica glavnega odbora Progresivnih Slovenk Amerike, od leta 1983 dalje pa predsednica dobrodelne organizacije ameriških Slovenk.
Bila je tudi članica in odbornica številnih drugih slovensko ameriških organizacij in društev, med drugim članica ameriške zveze univerzitetno izobraženih žensk. Florence Unetič je bila tudi dopisnica številnih ameriških slovenskih časnikov in urednica kuharske knjige Zakladi Slovenske in mednarodne kuhinje, ki so jo izdale Progresivne Slovenke Amerike.
Bila je prejemnica mnogih odlikovanj tako v ZDA, kot tudi v Sloveniji. Pogosto je obiskovala Jugoslavijo oz. Slovenijo, bila je most kulturnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA pevski zbor Jadran je prav po njeni zaslugi velikokrat gostoval v Sloveniji.

Mnogi pevci posebej mlajšega rodu negovorijo slovensko, toda pojejo so še vedno v slovenskem jeziku in Florence jim je vneto pomagala pri razumevanju besedila, ki so ga peli. Z njeno smrtjo se počasi zapira bogata pevska kultura Slovencev v ZDA.

Upamo, da bo še dolgo časa živela slovenska pesem v ZDA žal pa bo med pevci vedno manj tistih, ki slovenščino še razumejo. Florence je slovenščino ne samo razumela temveč tudi ljubila. In kot taka bo zavedno ostala zapisana v zgodovino slovenskega življenja v ZDA.


Janez Rogelj