Ministrica za Slovence po svetu, na obisku pri Slovencih v Essnu

datum: 29.11.2013

kategorija: Novice iz društev po svetu


V torek, 5. novembra, je bila v Severnem Porenju – Vestfaliji na obisku ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel s spremljevalci. V prostorih essenskega športnega in kulturnega društva Bled se je najprej srečala s predsedniki oz. predstavniki društev, slovenske katoliške misije iz Essna, Slovenskega gospodarskega kluba iz Düsseldorfa in učiteljico dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture.

 

 V pogovoru, ki ga je usmerjal vodja koordinacije v tem delu Nemčije Jože Pahič, so se predstavila vsa društva. Predsedniki društev so izpostavili težave, s katerimi se soočajo. Vsem je skupno upadanje članstva in premajhen odziv mladih. Ministrica Komelova je poudarila, da bo urad podprl predvsem projekte, ki bodo privabili in vključili mlade. Dve društvi sta na robu preživetja, kot sta povedali Anica Mar iz Burscheida in Barica Herle iz Hückelhovna. V Slovenskem zvonu iz Krefelda se posvečajo predvsem svojemu članstvu in organizirajo prireditve in srečanja, ki starejšim polepšajo in popestrijo dneve ter omogočajo posreden stik z domovino, so bile besede predsednice Rozine Lovrenčič. Pevski zbor Slovenski cvet se lahko pohvali, tako predsednica Nada Zupan, da so obstali in da danes poje pri zboru že tretja generacija. V Essnu so ponosni, kot je navedel Anton Špiler, da so mlade privabili k folklorni skupini. Nekaj jih hodi tudi k pouku, ki poteka v društvenih prostorih. Jože Pahič, tudi predsednik društva Maribor iz Hildna, je predstavil bogato zgodovino društva in prireditve, po katerih je društvo znano.

Predstavnik Slovenskega gospodarskega kluba iz Düsseldorfa, podpredsednik Franci Černe, je opozoril na zastoj, ki se je zgodil po ukinitvi konzulata v Düsseldorfu. Preden je klub sploh lahko zaživel, je ostal brez veznega člena, t. j. gospodarskega konzula. Matjaž Marko z berlinskega veleposlaništva je opozoril, da imajo gospodarsko svetovalko in da se velja obrniti nanjo. Ponudil je tudi pomoč pri vseh vprašanjih in težavah, na katera naletijo društva.

Gospod Lojze Rajk je predstavil naloge slovenske katoliške misije in navedel prireditve, ki jih ta poleg rednih svetih maš in srečanj organizira. Ponosen je na binkoštno srečanje in romanje v Kevelaer, dve osrednji prireditvi, ki se jih udeleži veliko Slovencev, kjer se goji slovenska beseda in sliši slovenska pesem. Učiteljica dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture Martina Tomšič je ministrico in prisotne seznanila s svojim delom. Poudarila je, da jo veseli povečano zanimanje za učenje slovenščine in da upa, da tudi ona kaj doprinese k ohranjanju stika z domovino in njeno kulturo ter jezikom.

Ministrici so prebrali prošnjo za ponovno odprtje konzulata v Düsseldorfu. Ministrica Komelova se je zahvalila za predstavitve in zagotovila, da je ministrstvo odprto za pobude in projekte, poudarek pa je na mladih. Po sestanku se je srečala še z nekaterimi predstavniki Slovencev in se v neformalnem pogovoru zadržala v prostorih društva še nekaj časa. Tudi člani njene ekipe, konzul Matjaž Marko, vodja kabineta Sandi Bonaca in mag. Primož Ilešič so v druženju po uradnem srečanju prisluhnili ljudem in njihovim težavam ter pobudam. Ministrici so se prisotni zahvalili za obisk in ji zaželeli srečno pot v domovino, ona pa tukaj živečim Slovencem za ohranjanje jezika in kulture ter širjenje prepoznavnosti naše lepe Slovenije.

 

Zapisala: Martina Tomšič, SKŠD Bled Essen

 

Z leve: Anton Špiler,  predsednik SKŠD Bled Essen z ministrico in Jožetom Pahičem, predsednikom društva Maribor iz Hildna in koordinatorjem slovenskih  klubov v NRW.

 komel essen pahič

 

Ministrica Tina Komel s predsedniki in predstavniki društev, slovenske katoliške misije iz Essna, Slovenskega gospodarskega kluba iz Düsseldorfa in učiteljico dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture.
 

komel essen vsi  komel essen