FEŠTA ZADRSKIH SLOVENCEV

datum: 19.02.2018

kategorija: Novice iz društev po svetu


Sto devetnajsti program zadrske Lipe
Člani Slovenskega društva Lipa Zadar, ki združuje Slovence in prijatelje Slovenije na zadrskem območju, so obeležili največji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan in izvedli trinajsto redno letno skupščino.
To je 119. program, ki ga organizira naše društvo. Nadaljujemo z spodbujanjem mednacionalnega sodelovanja kakor tudi z ohranjanjem slovenskih običajev in jezika, je povedala predsednica Darja Jusup. Še posebej je poudarila, da so zadrski Slovenci uspešni in visoko integrirani v hrvaško družbo.

Poleg članov Lipe, so na skupščino in proslavo, ki se je 16. februarja odvijala v Multimedijalni dvorani Mestne knjižnice Zadar, prišli številni gosti, med njimi Dr. Barbara Riman iz Inštituta za narodnostna vprašanja  iz Ljubljane, ki je spregovorila o pomenu Prešernovega dneva in povedala, da so Slovenci edini na svetu, ki svoj kulturni dan obeležujejo kot nacionalni praznik.

Zadar   Zadar   Zadar

Med navzočimi gosti so bili poleg članov Lipe še podpredsednik Sveta za nacionalne manjšine Republike Hrvaške in predsednik Koordinacije narodnih manjšin Zadarske županije Veselko Čakić, Mirjana Majić, predsednica Makedonskega društva Biljana, Raić Babović in Senad Smailagić predstavnika Črnogorcev Zadarske županije.

Člani Lipe so na skupščini potrdili poročilo o delovanju za preteklo 2017. leto in program dela za tekoče leto. O številnih aktivnostih je poročala Darja Jusup. Povedala je o uspešni proslavi Prešernovega dneva, ko je nastopil pevski zbor Slovenskega kulturnega društva Triglav Split. Ljubilarne 10. Mednarodne Likovne kolonije Maj 2017 Turanj se je udeležilo 13 slikarjev iz društvev na Hrvaškem in na otvoritvi razstave z kulturnim programom je v projektu mednacionalnega sodelovanja nastopil KUD Tanac iz Zadra in Trio Vetrnica iz Gorišnice. Posebno odmeven je bio nastop Harmonikarskega orkestra KUD Prežihov Voranc iz Raven na Koroškem na 12. Mednarodnem dnevu kulturne različnosti z bogato stojnico slovenskih tradicionalnih jedi, ki so jih pripravile članice Lipe.

Zadar

Uspešno smo sodelovali na manifestacijah Sejem cvetja in Ladja kulture. Številnih literarnih prireditev sta se,  kljub vročemu poletju udeležili Andreja Malta in Marija Ivoš z recitali v slovenskem in hrvaškem jeziku.

V projektu obeležavanja Mednarodnega dneva ljudskih pravic je odprta Retrospektivna razstava 10. Mednarodne likovne kolonije Maj 2017 Turanj in številni obiskovalci so uživali v nastopu znanega zadarskega kantautorja Maria Padelina in Pevskega zbora Slovenskega kulturnega društva Dr. France Prešeren iz Šibenika, pod vodstvom Danke Jajac.

Navzoči so enoglasno sprejeli finančno poročilo za 2017. leto in plan za tekoče leto, ki ga je podala predsednica nadzornega odbora Katarina Bezić.

V kulturnem delu programa je Andreja Malta podala razmišljanja o pomenu kulture, Zorica Buljanović je recitirala avtorske pesmi, a Marija Ivoš  svoje spomine na Teto Malčko. Pesem iz  zbirke V pesmi potisnjena je recitirala Adrijana Ivoš, vnukinja avtorice Marije Ivoš.

Zadar   Zadar

V projektu kulturnega sodelovanja med društvi, s Slovensko izseljensko matico iz Ljubljane, je nastopil Oktet Vitis iz Metlike, ki je pod vodstvom Mateje Jakša Jurkovič izvedel splet narodnih in umetnih pesmi. S svojim nastopom na ustni hamoniki je proslavo popestril  tudi umetnik iz Metlike Oto Nemanič.

Zadar   Zadar   Zadar

Praznovanje se je nadaljevalo s pogostitvijo ob pesmi v veselem razpoloženju.