Rodna gruda, časnik, ki je dolga desetletja spremljal generacije Slovencev po svetu, pisal njihovo
kroniko in razveseljeval slovenske domove zunaj meja rodne domovine, je zopet med nami. Skladno s
sodobnimi trendi v elektronski obliki, predvidoma enkrat na leto pa bo izšla tudi tiskana Rodna gruda.
Po svetu bomo ponesli slovensko besedo, za manj vešče le-te pa tudi s prevodi povzetkov v
angleškem jeziku.
Rodna gruda bo vsak mesec objavljala nove zanimive zgodbe Slovencev, ki so iz različnih razlogov
zapustili domovino, pa tudi tistih, ki so se iz tujine vrnili na rodno grudo. Navdih vam bo ponujala
kulinarična rubrika, vabili vas bodo opisi naravnih lepot Slovenije. Poslovne zgodbe, kultura … branje
za vse generacije!
Vabimo vas k soustvarjanju Rodne grude. Prispevke nam lahko pošiljate po elektronski pošti:
poslovni.sekretar@zdruzenje-sim.si. Veseli vas bomo!
Uredništvo Rodne grude